Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Örebro simallians

Örebro Simallians bildades den 3 december 1980 av Karlslunds IF/Simning och Örebro Simsällskap. Under en lång tid hade medlemmar inom de båda föreningarna ansett att de behövde samarbeta på ett högre plan än tidigare. De första åren var det enbart elitsimningen som fanns inom föreningen, men efter 1994 överfördes all verksamhet till ÖSA från moderföreningarna. År 2004 tog ÖSA steget att bli en självständig förening gentemot sina moderföreningar. Samma år ansökte föreningen om medlemskap inom Karlslunds IF och är sedan dess en av medlemmarna i Karlslunds IF. Det är viktigt att vi kommer ihåg att simningen i Örebro har en stark tradition sedan år 1864 då Örebro Simsällskap bildades och år 1923 då Karlslunds IF/Simning bildades. För att kunna förstå vår samtid och framtid måste vi känna till och förstå vår historia...

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer