Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening

Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening bildades 1957. Föreningen grundades av bland andra Björn Colliander, Amelie von Essen och Linde von Rosen.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer