Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Amnesty International Värmland-Dalsland

Amnestydistriktet i Värmland-Dalsland består för närvarande av sex grupper. De samordnas av en styrelse som träffas cirka fyra gånger per år. Distriktet har ett årsmöte på våren och ett distriktsmöte på hösten. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare. Vi är en oberoende organisation som finns på plats i hela världen.

Senaste givare/sponsorer

250.00
Anonym

Gåva

Största givare/sponsorer

250.00
Anonym

Gåva