Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Borlänge Pistolklubb

Borlänge Pistolklubb har till uppgift att genom olika former av skytte med pistol och revolver verka för höjande av medlemmars skjutskicklighet samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer