Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Brottsofferjouren Örebro län

Brottsofferjouren arbetar ideellt med att ge stöd och hjälp till dig som blivit utsatt för ett brott, bevittnat brott eller är anhörig. Vi har ett antal stödpersoner och vittnesstöd knutna till oss, som med empati och omtanke kan ställa upp för dig. Du kan få en personlig kontakt med en stödperson som lyssnar till dig och hjälper dig eller med ett vittnesstöd som kan hjälpa dig vid ev. rättegång. Som brottsoffer/vittne/anhörig hamnar man ofta i en krissituation och behöver hjälp och information om bl a: polisförhör rättegång kontakt med olika myndigheter försäkringsfrågor Skadestånd Eftersom det är viktigt att allt du pratar med stödpersonen/vittnesstödet om stannar er emellan, har varje stödperson/vittnesstöd avlagt ett etiskt tystnadslöfte. Ett etiskt tystnadslöfte är ett skriftligt löfte som är personligt bindande. Våra stödpersoner och vittnesstöd är utbildade och godkända av vår styrelsen. Kontakten med oss är helt kostnadsfri Vi täcker upp hela Örebro län och har kontor: Centralplan 7,691 32 Karlskoga. Kullgatan 1, Lindesberg, Västra Storgatan 13, Hallsberg, Järnvägsgatan 16a, Örebro

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer