Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Djurskyddet Bohuslän

Djurskyddet Bohuslän arbetar för att höja kattens status i samhället genom aktivt arbete och kunskapsspridning. Vi genomför kastreringskampanjer i samarbete med veterinär och förmedlar information till allmänheten. En annan mycket viktig del av verksamheten är omhändertagande och omplacering av hemlösa katter. Djurskyddet Bohuslän får inga statliga bidrag utan är helt beroende av de inkomster de genererar från försäljningsverksamhet på exempelvis marknader och mässor samt enskilda människors generositet.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer