Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Föreningen för Enskedespelet

Enskedespelet är en ideell kultur- och teaterförening som bedriver en verksamhet där alla (som är över 7 år) är välkommen att delta oberoende av tidigare erfarenhet, ursprung eller eventuell funktionsvariation. Enskedespelet är en mötesplats där ursprung och erfarenhet inte spelar någon roll utan alla ska känna sig lika viktiga och sedda och kunna arbeta tillsammans på lika villkor. Varje vecka bedriver föreningen en aktiv teaterverksamhet för ca 100 barn, ungdomar och unga vuxna, där man arbetar med improvisationer, teaterlek och scenframställning. Dessa grupper har som huvudmål att genom teatern stärka varje individ i sin självbild och i att våga ta plats och synas men också att kunna arbeta i grupp och att kunna fatta demokratiska beslut. Varannat år gör föreningen stora tältteateruppsättningar där mellan 130 och 170 personer medverkar varje gång och som drar en publik på ca 6000 personer varje spelperiod.

Senaste givare/sponsorer

250.00
Anonym

Gåva

250.00
Anonym

Gåva

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

1000.00
Anonym

Minnesgåva.se

600.00
Anonym

Minnesgåva.se

Största givare/sponsorer

1000.00
Anonym

Minnesgåva.se

600.00
Anonym

Minnesgåva.se

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

250.00
Anonym

Gåva

250.00
Anonym

Gåva