Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Finn upp

Finn upp strävar efter att lustfyllt och pedagogiskt stimulera högstadieelever att skapa framtidens innovationer. Sverige är en innovativ nation För att Sverige ska kunna behålla en global konkurrenskraft rustar vi ungdomar för arbetslivet och motiverar dem att lära sig för livet. Inte bara nya kunskaper utan också hur de löser problem och tänker kreativt. Finn upp vill stärka Sverige som innovationsnation och förbereda tonåringar för morgondagens arbetsliv. Detta gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals ungdomar på en uppfinnarresa. Under resans gång stärks deras självförtroende när de ser sina egna idéer bli verklighet. De kan. #ungdom

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer