Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Friluftsfrämjandet Mitt

Friluftsfrämjandet är en ideell förening som verkar för folkhälsa och livsglädje genom en aktiv fritid genom skidåkning och friluftsliv. Vårt motto är friluftsliv åt alla, vilket innebär att vi jobbar med både barn, ungdomar och vuxna samt försöker anpassa aktiviteter så att vissa turer fungerar även med olika typer av funktionshinder. Våra mest kända och största verksamheter är våra skidskolor och barnverksamheter som Mulle och skogens värld.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer