Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Grand Prix Museet Råbelöv

Sverige hade aldrig tidigare haft motortävlingar av den digniteten. Än i dag är loppen på Råbelöf kända i motorkretsar över hela världen. Numera finns även en förening, Grand Prix Museet Råbelöv Kristianstad, som har till uppgift att stödja och bevara minnet av tävlingarna och Rickard Bruzelius unika samlingar. Föreningen ordnar även träffar och utställningar.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer