Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.  Vi driver svensk hjärnforskning framåt, engagerar oss i de drabbades diagnoser och sprider kunskap om hjärnan.

Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag  i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet och stipendier till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen.  

Senaste givare/sponsorer

100.00
Anonym

Minnesgåva.se

100.00
Anonym

Minnesgåva.se

200.00
Anonym

Minnesgåva.se

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

Största givare/sponsorer

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

200.00
Anonym

Minnesgåva.se

100.00
Anonym

Minnesgåva.se

100.00
Anonym

Minnesgåva.se