Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Hjärt-Lungfonden

Stöd forskningen och rädda liv
www.hjart-lungfonden.se

Senaste givare/sponsorer

500.00
Anonym

Minnesgåva.se

100.00
Anonym

Minnesgåva.se

Största givare/sponsorer

500.00
Anonym

Minnesgåva.se

100.00
Anonym

Minnesgåva.se