Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Jädersbruksvänner

Huvudsyftet är att visa alla hur en levande bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden samt att ge alla intresserade möjlighet att studera och praktisera gamla tiders tekniker. Vi sprider budskapet om Jädersbruk och vår verksamhet via olika media, där de årliga Jädersbruksdagarna ingår som en viktig del. Vi arbetar för att bevara aktiviteter och miljö kring det anrika bruket, vilka skall spegla utvecklingen århundrade för århundrade. Vår ”röda tråd” sträcker sig från 1500-talets vapensmedjor till dagens datoriserade och mekaniserade tillvaro.

Senaste givare/sponsorer

100.00
Anonym

Gåva

Största givare/sponsorer

100.00
Anonym

Gåva