Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Museiföreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg

Wadstena-Fogelsta Järnväg är Sveriges äldsta bevarade smalspåriga järnväg. Vår förening arbetar för att bevara en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. Vi trafikerar en del av banan med veterantåg under sommarsäsongen och arbetar för övrigt med att sprida kunskap om östgötsk järnvägshistoria. Besök oss på vår hemsida www.wfj.se.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer