Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om NK-villans vänner

Det började som en skakning…” Nyköpingsborna reagerade mycket starkt när kommunen lade ner sin utställningsverksamhet i NK-villan och därefter sökte hyresgäster till den. Plötsligt riskerade allmänheten att inte längre få fri tillgång till den vackra och unika byggnaden vid ån. De krafter som frigjordes av detta ledde till att föreningen NK-VILLANS VÄNNER bildades den 12 februari 2009. Cirka 40 personer samlades i villan den torsdagskvällen och resultatet blev alltså en ny förening som har som uppgift att åter låta villan fungera som platsen för utställningar, konserter, föredrag, studiecirklar mm. Alltså i huvudsak som den kom att bli när den 1906 skänktes till de anställda vid NK:s verkstäder. Den fortsatta utvecklingen har gått med raketfart. Antalet medlemmar har stigit till över 500 personer. Till det kommer ett stort antal medlemsföreningar som själva drar nytta av lokalerna. Under den korta tid som gått sedan bildandet har utställningsverksamheten kommit igång. Konst, historia och andra kulturuttryck fyller huset. NK-villan hålls öppen måndagar-lördagar mellan klockan 1100 och 1600 under ständig tillsyn av ett stort antal frivilliga värdinnor och värdar. Kvällstid fylls rummen av fester, föreläsningar, musik mm. Nyköpingsborna och besökare utifrån har fått NK-villan tillbaka.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer