Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Njurföreningen Jämtland Härjedalens Forskningsfond

Njurföreningen Jämtland/Härjedalen har som ansluten förening till Njurförbundet till uppgift att tillvarata de njursjukas intressen på det regionala planet. Föreningen har för närvarande ett sjuttiotal medlemmar.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer