Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Prostatacancerföreningen PCF Tjust

PCF Tjust är en av 26 medlemmar i Prostatacancerförbundet som: arbetar för nationella riktlinjer för vård och behandling. tillvaratar prostatacancerpatienternas intressen i samhället. stödjer medicinsk forskning och utveckling. bevakar frågan om förebyggande hälsokontroller. uppmuntrar enklare kontakter med sjukvården och dess huvudmän.

Senaste givare/sponsorer

200.00
Anonym

Minnesgåva.se

150.00
Anonym

Minnesgåva.se

Största givare/sponsorer

200.00
Anonym

Minnesgåva.se

150.00
Anonym

Minnesgåva.se