Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Ysby Hembygdsförening

Kyrkstallarna i Ysby är vår föreningslokal som också hyrs ut till mindre sällskap. Dessutom äger vi den byggnadsminnesförklarade ryggåsstugan Vippentorpet i Hjörnered. Varje år i augusti anordnar vi Forsasöndan vid Karsefors då vattnet får flöda fritt över fallet i den gamla å-fåran.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer