Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Senaste givare/sponsorer

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

250.00
Anonym

Minnesgåva.se

Största givare/sponsorer

300.00
Anonym

Minnesgåva.se

250.00
Anonym

Minnesgåva.se