Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om BUS - Barn och unga i Sverige

BUS – Barn och unga i Sverige är en ideell organisation som funnits sedan våren 2015. Organisationen grundades med initiativ från Alexander Finstad och Soheila Anari. Organisationens mål har varit och är att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i svenska samhället, en ökad och bättre integration samt ett samhälle för alla. Vi är idag en växande riksorganisation med flera registrerade lokalföreningar. Vi finns i Kalmar, Växjö, Tranås och Mörbylånga-Öland. Detta innebär att vi har vårt starka säte i Småland och Öland som i vårt arbete har ett landsbygd-perspektiv. 

BUS - Barn och unga i Sverige är grundade av barn och unga, för barn och unga. Vilket i praktiken innebär att vi varit en självhjälpsgrupp, som nu utvecklats till en professionell verksamhet. Organisationen är demokratiskt ledd och styrd av barn och ungdomar som formar vårt arbete med att stötta andra barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Ambitionen inom BUS är att majoriteten i förbundsstyrelsen ska vara unga under 30 år, helst med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi vill också att det ska finnas äldre styrelsemedlemmar i vår förbundsstyrelse med kompetens, utbildning och erfarenhet som ska stärka förbundsstyrelsen men också hela organisationen i sitt arbete. Vi vet att det är just av denna kombinationen vi lyckas med vårt arbete.

Verksamhet 

I BUS arbetar vi med stödverksamhet, hederverksamhet och diverse olika projekt. Utöver detta erbjuder vi diverse olika föreläsningar. ? ? 

Målgrupp  

Organisationens målgrupp är svenska ungdomar med psykisk ohälsa 10-25 år, unga nyanlända och asylsökande i ålder 10-25 år, deras familjer samt HBTQI personer i ålder 10-25.  Vår målgrupp kan vara ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld, sexualbrott, har anpassningssvårigheter, har blivit utsatta på grund av sin sexuella läggning, religion eller sin etniska bakgrund. Organisationen motsätter sig all typ av diskriminering och tar markant avstånd från all typ av rasism, islamofobi, transfobi och homofobi. Organisationen är partipolitiskt samt religiöst obunden och fristående. Vi ser väldigt gärna att personer utanför vår målgrupp, exempelvis i annan ålder, engagerar sig i vår organisation. Detta för att öka mångfalden inom organisationen.  ? 

Har du frågor kring organisationen är du välkommen att ta kontakt med oss på info@bus.nu eller 076-871 88 01 

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer