Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Cancerkompisar

Cancerkompisar är en idéburen, icke vinstdrivande organisation som driver en förmedlingstjänst på nätet där anhöriga får kontakt med andra som är eller har varit i samma situation. Tjänsten är öppen för alla anhöriga från 13 år och uppåt. Cancerkompisar vill skapa debatt och vara opinionsbildande om anhörig-problematiken, främst kring cancer. Cancerkompisar vill initiera forskning som kan verka som bakgrund till beslutsfattare att ha möjlighet att ta sig an utmaningarna kring anhörig-problematiken och få förutsättningar att göra samhällsekonomiska förändringar.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer