Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Eneryda IF

Idag står vi som Älmhults kommuns nästa största förening sett till medlemmar, verksamhet och publik och har en tydlig röd tråd genom föreningen att satsa på lokala spelare med anknytning till klubbarna och på så sätt skapa ett större intresse för både spelare och publik. När antalet klubbar och spelare blir färre i området och kvalitén lägre kommer LEIF stå starka med en kraftfull organisation som stärkt fotbollen i den norra och mellersta delen av kommunen. I en tid där fotbollen blir alltmer sekundär och småklubbarna lider i takt med ungdomars minskande intresse kan förhoppningsvis LEIF ta hand om de som faktiskt fortfarande brinner för lokalfotbollen.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer