Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om FMCK BohusDal

FMCK utbildar och tillhandahåller mc ordonnanser till hemvärnet som används i samarbete med polis och räddningstjänst för eftersök i skog och mark där snabb genomsökning av mindre vägar och stigar med fördel görs av mc buren ordonnans. Vid skogsbränder används ordonnansen till att transportera materiel där andra fordon inte tar sig fram, även vid efterbevakningen av en skogsbrand används ordonnansen till att bevaka stora områden. Trafikdirigering är även en kunskap ordonnansen innehar och som kan sättas in vid olika evenemang eller tillbud där så behövs. Vi tränar och tävlar i Enduro där vi även har medlemmar som inte är knutna till den militära verksamheten. Vi samarbetar med klubbar runt oss som tex BMK

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer