Välj belopp

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Forssa BK

Alla barn ska växa upp under trygga förhållanden. Barn har rätt till en barndom och till en framtid. Forssa BK arbetar för att varje barn i vår region ska få just det. Genom samverkan med skola, kommun, näringsliv och andra goda krafter i samhället arbetar vi förebyggande för ett tryggare Borlänge. Borlänge är en av de städer i Sverige där kriminaliteten ökar mest. Bland våra barn och unga har den upplevda otryggheten ökat och det har även utsattheten för brott. Den utvecklingen måste vändas. VÅRT ANSVAR Vi erbjuder barn, med fokus på stadens resurssvaga områden, en meningsfull fritid där fotboll är vårt främsta medel. Att spela i fotboll i Forssa BK ska inte vara beroende av ekonomi eller vilken familj du fötts in i. Hos oss är alla välkomna oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller socioekonomisk status. För oss är det viktigt att alla barn har rätt till en meningsfull fritid.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer