Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Gatubarnens Framtid

Gatubarnens Framtid bildades den 7 augusti 2014 och leds av Bo Gyllenstam. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars ändamål är att ge hemlösa gatubarn i världen utbildning och ett tryggt boende. De ska få en tillräcklig grundutbildning och yrkesutbildning för att ge dem möjligheten att lyfta sig själva ur fattigdom. Utbildning är den bästa hjälpen till självhjälp. Vi samlar in medel från allmänheten, företag och organisationer samt stöder såväl lokala humanitära, icke-statliga organisationer som offentliga institutioner som driver skolor och erbjuder ett tryggt boende åt gatubarn.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer