Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Grunden Bois

Grunden Bois är en idrottsförening i Göteborg öppen för alla men speciellt för tjejer & killar, från 7 år och uppåt, med intellektuell funktionsnedsättning. Grunden Bois mål är att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ser Grunden Bois som en metod för att skapa ett gott liv, även utanför idrotten.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer