Välj belopp

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfonds ändamål är att samla in medel för att hjälpa till med kostnader, helt eller delvis, för veterinärvård åt hemlösa familjedjur som privatpersoner hittar skadade eller sjuka och till ekonomiskt bidrag till utsatta djurägare som inte kan bekosta sitt djurs veterinärbehandling eller vård.

Hemsida: www.chickasminnesfond.se 

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer