Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Lugi BBK

Basketen i Lund har en lång historia. Faktum är att Lugi Basket är en av Sveriges äldsta basketklubbar. Föreningen bildades redan 1950 - två år före Svenska Basketbollförbundet. Initiativtagare till basketen i Lugi var en grupp baltiska studenter. År 2000 fyllde Lugi Basket 50 år. Detta kompendium är ett försök att i kortfattad och överskådlig form spegla verksamheten under de första 45 åren. Milstolparna i föreningens historia - framgångar såväl som motgångar - har givetvis fått stort utrymme. Men dagens verksamhet är också representerad; liksom mål och riktlinjer för de kommande tre åren. Kompendiet avslutas med adresser till styrelse och kansli. "Lugi Basket 1950-1995" är tänkt att användas på tre sätt: som presentationsmaterial, pressmaterial och internt utbildningsmaterial. Det är min förhoppning att kompendiet i någon mån återspeglar Lugi Baskets verksamhetsidé; en idé som utgör själva grundbulten i föreningen och som vi aldrig kommer att tumma på: att förena satsning på idrottslig kvalitet och utveckling med trivsel och social gemenskap.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer