Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om NCA Hallsberg

Armborstskyttet i Sverige är en sport med ett tjugotal föreningar alla knutna till det nationella förbundet Svenska Armborstunionen (SAU). Northern Crossbow Association Hallsberg är en del av denna. Besök vår hemsida www.northerncrossbow.se

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer