Välj belopp

Gör världen bättre - Ge din gåva nu

Efter betalning kan du välja att ge bort som present, julklapp, synas som sponsor eller vara helt anonym. Vill du ge en minnesgåva klicka här.

Om Panncentralen

Den ideella föreningen Mellanstadens Folkets Hus och Park driver sedan 2016 den lokala Träffpunkten ”Panncentralen”. Redan innan Panncentralens öppning såg grundarna till föreningen att det länge funnits ett behov och en önskan om en plats där alla människor kan mötas oavsett ålder, religiös åskådning, politisk inriktning eller könsidentifiering. I området fanns redan ett flertal etniska kulturföreningar men ingen plats för alla. Efter diskussioner med Karlskronahem och Affärsverken gick många av dessa föreningar samman för att tillsammans med privatpersoner, representanter från Hyresgästföreningen och det lokala hyresbolaget för att bilda en paraplyorganisation där alla naturligt kunde få ta plats. Det pågår ett kontinuerligt arbete i att lyfta unga och unga vuxna och stötta dem inom deras många olika passionsområden. Vi har haft många inspiratörer, framför allt inom musikbranschen, så som t.ex. Erik Lundin och Cherrie som har berättat om sin resa och uppmanat till att ta chansen att växa i och tillsammans med Panncentralen. Föreningen initierade 2018 ett demokrati- och miljöprojekt där demokratiinformatörer utbildades och gick ut i området och staden för att informera om rösträtt och vikten av att rösta i årets val. Vi hade i samband med detta även medborgardialog och politikerträffar där de boende i området fick ställa sina frågor direkt till stadens politiker. Detta la grunden till ett pågående demokrati- och miljöarbete som föreningen driver och genererade bl.a. intresse för nya individer att engagera sig och informera om årets EU-val. Panncentralens verksamhet har blivit uppmärksammad och besökt av bland annat tidigare kultur- och demokratiministern Alica Bah Kuhnke som sa ”Här finns ett otroligt engagemang och det behövs fler möten mellan människor där konsten och kulturen är självklara mötesplatser”.

Senaste givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer

Största givare/sponsorer

Än så länge endast anonyma givare/sponsorer